Gedupeerde ondernemer uit Zwanenburg na 7 ramkraken door verzekeraar geroyeerd

4 december 2012
Ondanks vergaande preventieve maatregelen en het Keurmerk Veilig Ondernemen in samenwerking met Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Kennemerland, is ondernemer Jenke Haverhals uit Zwanenburg in ruim drie jaar tijd al zeven keer slachtoffer geworden van ramkraken. Zijn verzekeraar dreigt hem daarom per 7 januari 2013 te royeren. RPC Kennemerland, mede-initiatiefnemer van ‘Samen Veilig Ondernemen’, betreurt deze beslissing en zet zich in om uitsluitsel door de verzekeraar te voorkomen.

Lees meer ...

Ondernemers doen laatste oproep

7 november 2012
De ondernemers in Haarlemmermeer hebben middels een brief een laatste en dringende oproep gedaan aan de raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer om komende donderdag tijdens de begrotingsbehandeling niet in te stemmen met een verhoging van de Onroerend Zakenbelasting (OZB) niet woningen van 7,67%.

Lees meer ...

MKB Haarlemmermeer-Schiphol maakt zich zorgen

24 oktober 2012
In een brief aan alle raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer maakt MKB Haarlemmermeer-Schiphol samen met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) en VNO NCW Metropoolregio Amsterdam haar zorgen kenbaar over de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor ondernemers.Volgens cijfers van het CBS verwachten lokale overheden in 2012 3,2 % meer te ontvangen aan lokale heffingen dan in het jaar daarvoor.

Lees meer ...

Hoe word ik MKB-vriendelijkste gemeente 2013?

10 oktober 2012
Gemeenten die een kans willen maken op de titel MKB-vriendelijkste gemeente 2013, zullen aantoonbaar werk moeten maken van het terugdringen van de regeldruk. Ook de omvang en transparantie van de lokale belastingen en heffingen zijn onderwerp van deze tweejaarlijkse verkiezing van MKB-Nederland die dit najaar weer start.

Lees meer ...

Voorkom jeugdwerkloosheid

3 september 2012
Het aanbod aan MBO-stageplaatsen en leer/werkbanen loopt in een aantal sectoren terug. Vooral in de bouw en infra en de transport- en logistieksector blijft het aantal plaatsen achter. Instroom van jongeren in alle bedrijfstakken is echter van groot belang.

Lees meer ...

Haarlemmermeer trage betaler

16 juli 2012
-Gemeenten betalen bijna kwart facturen nog steeds te laat-
Het betalingsgedrag van gemeenten is het afgelopen jaar slechts marginaal
fractie verbeterd: 77,5 procent (77,3 procent in 2011) van de rekeningen wordt
op tijd voldaan. Daarmee blijven de lokale overheden nog ver achter bij de
rijksoverheid, waar inmiddels 90 procent van de facturen binnen 30 dagen
wordt betaald.

Lees meer ...

‘Regionaal arbeidsmarktbeleid meer richten op werkgever’

12 juni 2012
Werklozen kunnen pas met succes naar een baan in het bedrijfsleven worden bemiddeld als werkgevers goede ondersteuning krijgen en hun risico’s worden beperkt. Met die boodschap gaan regionale ambassadeurs van MKB-Nederland de komende maanden op bezoek bij gemeenten, publieke uitvoeringsinstellingen en private intermediairs.

Lees meer ...

MKB-Nederland daagt gemeenten uit: Ondernemersfonds moet ten goede komen aan ondernemers

10 mei 2012
MKB-Nederland wil dat gemeenten ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte bezuiniging, door de kosten van publieke taken af te schuiven op ondernemers.

Het fenomeen ondernemersfonds is in opmars, in ruim honderdvijftig gemeenten zijn de afgelopen paar jaar een of meerdere fondsen opgericht. Het gaat daarbij om geld dat de gemeente ophaalt via een voor alle ondernemers in een binnenstad, winkelgebied of op een bedrijventerrein verplichte belasting of heffing, bijvoorbeeld een opslag op de onroerende zaakbelasting of reclamebelasting.

Lees meer ...

Auto één dag laten staan voor meer productiviteit

24 april 2012
Laat medewerkers ten minste één dag per week niet in de spits met de auto naar het werk reizen. Dát is de boodschap van de campagne ‘52 filevrije dagen’ van
MKB-Nederland en het Platform Slim Werken Slim Reizen. De campagne richt zich op mkb-ondernemers. Woensdag 18 april, tijdens de Week van de Ondernemer in Utrecht, vindt de aftrap plaats door Lodewijk de Waal, voorzitter van het Platform, en Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland, in de campagnestand. Dit doen ze door met enkele ondernemers die de beurs bezoeken de nieuw ontwikkelde slim werken slim reizenscan in te vullen.

Lees meer ...

MKB-Nederland op de bres voor mkb-vriendelijk lokaal aanbesteden

17 april 2012
MKB-Nederland daagt colleges van burgemeester en wethouders uit het aanbestedings- en inkoopbeleid mkb-vriendelijker te maken. Na twintig jaar lobby wordt volgend jaar een nieuwe Aanbestedingswet van kracht, gecombineerd met flankerend beleid zoals een klachtenregeling, een gids proportionaliteit en richtsnoeren voor leveringen en diensten. Dit heeft ook consequenties voor gemeenten.

Lees meer ...

MKB-Nederland en Rabobank lanceren verkiezing The Next Entrepreneur

17 april 2012
MKB-Nederland en Rabobank geven het startend ondernemerschap in Nederland een belangrijke impuls. Om starters te stimuleren aan de slag te gaan met hun ondernemersvaardigheden hebben zij samen ‘The Next Entrepreneur 2012’ ontwikkeld. De meest vernieuwende starter van Nederland wint een bedrag van 15.000 euro, veel publiciteit en toegang tot belangrijke netwerken. Dinsdag is de aftrap van de campagne.

Lees meer ...

Gemeente Haarlemmermeer bewijst ondernemers goede dienst

2 april 2012
Ondernemers uit Haarlemmermeer zijn ruimschoots tevreden over de dienstverlening van hun gemeente. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van het rapport "Optimalisering van de dienstverlening: inzicht in de tevredenheid en de beleving van ondernemers." Het rapport is overhandigd door Nick Snijders van de KvK aan wethouder John Nederstigt: "Wij zijn uiteraard blij met deze uitkomsten, maar realiseren ons dat het nog beter kan. Daar zet de gemeente ook op in, het liefst samen met de ondernemers. Dit rapport gaan we gebruiken als inspiratiedocument."

Lees meer ...

De genomineerden zijn bekend!

13 maart 2012
De onderstaande 30 ondernemingen staan in de finale van de Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012. Tijdens de verkiezingsavond op 18 april a.s. in Haarlem nemen zij het binnen hun categorie tegen elkaar op. Ook maken zij kans op de Publieksprijs. Stem op uw favoriet!

Lees meer ...

De kaartverkoop voor Ondernemingsverkiezing Noord-Holland 2011/2012 is gestart!

13 februari 2012
HAARLEM - Op woensdag 18 april 2012 wordt tijdens een grote feestavond in theater Philharmonie in Haarlem voor de zesde keer de prijs voor de ‘Beste Onderneming van Noord-Holland’ uitgereikt. In de categorieën MKB Klein, MKB Midden en MKB Groot nemen de ondernemingen het tegen elkaar op. Het wordt een finale vol spanning en entertainment. De toegangskaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.ovnh.nl.

Lees meer ...

Bewustwordingsbijeenkomst detailhandel

23 januari 2012
De detailhandel is volop in beweging. Het vertrouwen van consumenten daalt, ze kopen vaker via het web en wisselen er koopervaringen uit. De tijden zijn definitief voorbij dat de klant als vanzelfsprekend naar de detaillist in de regio Amstelland en Meerlanden komt. Die trends hebben gevolgen, voor het bedrijf en het winkelgebied, ook in Haarlemmermeer en Amstelveen! Daarover organiseren KvK, HBD, CBW-Mitex, Syntens en MKB Haarlemmermeer-Schiphol op maandag 6 februari 2012 de gratis informatieavond ‘Retail 2020: Het Nieuwe Winkelen’. Deze avond zal plaatsvinden in het Raadhuis te Hoofddorp.

Lees meer ...