Lobby werkt!

27 november 2012
Dat onze lobby effectief is bleek tijdens de maand november maar weer eens. Tijdens verschillende raadsvergaderingen is er gedebatteerd over een aantal lobbydossiers waar MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich al een aantal jaren hard voor maakt. Met als –voorlopig- hoogtepunt de mogelijkheid voor de detailhandel tot zondagsopening.

Lees meer ...

MKB Haarlemmermeer-Schiphol maakt zich zorgen

29 oktober 2012
In een brief aan alle raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer maakt MKB Haarlemmermeer-Schiphol samen met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) en VNO NCW Metropoolregio Amsterdam haar zorgen kenbaar over de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor ondernemers.

Lees meer ...

'Verkiezingsuitslag goed voor ondernemers'

26 september 2012
Bijgevoegd aan deze nieuwsbrief ontvangt u van ons een overzicht met de belangrijkste maatregelen voor ondernemers uit de op Prinsjesdag ingediende begrotingen en het belastingplan. De begrotingen en het belastingplan zullen de komende tijd worden behandeld in het parlement. Bijzonder is wel dit jaar dat veel van de lastenverzwaringen, zoals de BTW verhoging, al door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen.

Lees meer ...

Extra nieuwsbrief: Morgen Tweede Kamerverkiezingen; doe de ondernemerstemwijzer!

11 september 2012
Morgen zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Weet u al op wie u gaat stemmen? Tijdens het Nazomerdebat van MKB-Nederland werden partijen doorgelicht op hun ondernemersgeest.

Welke politieke partij krijgt uw stem morgen? Is dat een ondernemersgezinde partij? Weet u überhaupt hoe de politieke hoofdrolspelers denken over de thema's die belangrijk zijn voor u als ondernemer?

Lees meer ...

Kies op 12 september voor groei

27 augustus 2012
De verkiezingen staan voor de deur en het is voor u als ondernemer altijd een lastige keuze om te bepalen welke partij nu het beste bij u past en het meeste ondernemerschap in haar programma heeft staan. Graag helpen wij u een handje bij het maken van uw keuze met onze inzet voor na 12 september.
Vindt u onderstaande in meer of mindere mate terug in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen dan is ons advies zonder daarmee een stemadvies af te geven: stem op die partij welke het ondernemerschap en dus groei het hoogst in het vaandel heeft staan!

Lees meer ...

Ondernemen; Olympische sport!

25 juli 2012
De Olympische spelen gaan weer beginnen! Iedereen heeft het er over en iedereen moet het zien of horen. Vaak worden er vergelijkingen getrokken tussen sport en ondernemen –niet in de laatste plaats door betrokkenen zelf- echter is de mentaliteit vooral de meest in het oog springende overeenkomst: elke dag een topprestatie willen en moeten leveren! Ondernemen is dan ook topsport zonder de mentaliteit ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, een ondernemer moet namelijk elke dag willen winnen. Uw personeel zal dezelfde mentaliteit ten toon moeten spreiden wilt u een succesvol ondernemer zijn/worden. Daarom de voor- en nadelen van aandacht op de werkvloer voor de Olympische spelen, aan u de keuze...

Lees meer ...

btw-tarief van 19% naar 21%

28 juni 2012
De Tweede Kamer heeft op 21 juni jl. ingestemd met de verhoging van het algemene btw-tarief van 19% naar 21% per 1 oktober 2012. Welk tarief gaat bij de overgang gelden? Hoewel de Eerste Kamer nog met de verhoging moet instemmen, volgt hieronder alvast een overzicht van (aan de parlementaire stukken ontleende) overgangsmaatregelen.

Lees meer ...

MKB Haarlemmermeer-Schiphol bereikt

30 mei 2012
Met MKB Haarlemmermeer-Schiphol wil uw bestuur haar leden informeren, ontmoeten, ondersteunen en zaken voor u bewerkstelligen dus bereiken op verschillende lobby terreinen. Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven is het bestuur de mening toegedaan dat er in 2012 op enkele terreinen na een aantal jaren van lobbywerkzaamheden resultaat geboekt zal moeten worden. Een van die terreinen is een gelijkspeelveld binnen de detailhandel waar een ieder de mogelijkheid moet hebben om bijvoorbeeld op zondag zijn of haar winkel te openen. Binnen dit lobbydossier worden er op dit moment flinke stappen gezet en is vanuit de commissie toeristisch regiem -onder de bezielende leiding van uw voorzitter, de heer Paul Kok- een advies geschreven welke bijgevoegd zal worden bij het raadsvoorstel inzake een eventueel vast te stellen toeristisch regiem welke medio juni zal worden ingediend door het college.

Lees meer ...

Beste Ondernemingen van Noord-Holland ‘11-‘12 bekend!

25 april 2012
In het Haarlemse theater Philharmonie streden woensdag 18 april dertig finalisten om de titel ‘Beste Onderneming van Noord-Holland 2011/2012’. Aan het eind van de spannende verkiezingsavond konden vier bedrijven zich winnaar noemen: Dutch Flower Group uit Aalsmeer (MKB Groot), Mechatronics Instruments BV uit Zwaag (MKB Midden) en Keukencentrum Texel uit Den Burg (MKB Klein). De Publieksprijs ging naar Dunweg uitvaartzorg uit Hoofddorp. Juryvoorzitter gedeputeerde Jan van Run reikte de prijzen uit aan deze ‘parels van Noord-Holland’.

Lees meer ...

Gezocht.... Ervaringsdeskundigen Aanbesteden/Inkoop, Ondernemersfondsen of Personeel

28 maart 2012
MKB-Nederland wil haar leden actiever betrekken bij de invulling van de lobby in de regio en op lokaal niveau. De belangrijkste thema's voor de eerste helft 2012 zijn o.a. Ondernemersfondsen, Personeel en Aanbesteden/Inkoop. Dat laatste thema (aanbesteden / inkoop) wordt nu als eerste opgepakt en begin april willen we tijdens de Week van de Ondernemer.

Lees meer ...

Ondernemerslasten moeten minimaal stabiliseren

21 februari 2012
Zoals wij tijdens de vorige nieuwsbrief al aangaven zijn de ondernemerslasten binnen de Haarlemmermeer een lobbythema waarop MKB Haarlemmermeer-Schiphol zwaar in zal zetten in 2012. Inmiddels ontvangen wij ook vanuit onze landelijke moederorganisatie steun op dit vlak. In onderstaande nieuwsberichten vindt u een stuk terug waarin MKB Nederland bij monde van haar voorzitter Hans Biesheuvel deze lobby kracht bijzet onder het mom van ‘Holle Bolle Gijs houding gemeente afgrendelen’.

Lees meer ...

Bewust keuzes maken

25 januari 2012
De nieuwjaarsrecepties zitten er weer op en een ieder heeft elkaar weer de beste wensen voor 2012 toegewenst. Ook MKB Haarlemmermeer-Schiphol wenst u uiteraard het allerbeste zowel privé als zakelijk. MKB is van mening dat komend jaar het jaar van de keuzes maken is voor zowel onze achterban, u als ondernemer, als de politiek. Keuzes maken om uiteindelijk de dingen waar je voor kiest goed te kunnen doen. Daar beginnen wij mee op 6 februari wanneer er een bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd zal worden voor de detailhandel/retail.

Lees meer ...