Bedrijfsleven wil werklocaties sterk verbeteren

29 december 2010
Gemeentebestuur, bedrijfsleven en eigenaren/exploitanten van onroerend goed moeten gezamenlijk een plan van aanpak maken voor de werklocaties in Haarlemmermeer. Het doel van zo’n plan is het tegengaan van verder kwaliteitsverlies en ervoor zorgen dat Haarlemmermeer in 2020 een stelsel van goed gespreide en “vitale” werklocaties heeft. Om het plan te kunnen realiseren zijn extra middelen noodzakelijk.

Lees meer ...

Gemeente Haarlemmermeer MKB-vriendelijk?

1 november 2010
Wie volgt Koggenland op als meest mkb-vriendelijke gemeente van Noord-Holland? Ondernemers hebben het voor het zeggen. De komende maanden kunnen zij hun stem uitbrengen op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl
De winnaar wordt in maart bekend gemaakt. MKB-Nederland wil met deze verkiezing gemeenten aansporen zich nog meer in te spannen voor een goed lokaal ondernemersklimaat. Tijdens de verkiezing van 2008 kwam de gemeente Haarlemmermeer in de provinciale lijst niet verder dan de 24e plaats.

Lees meer ...

Haarlemmermeer, geef ruimte aan de auto!

20 juli 2010
De gemeente Haarlemmermeer moet bereikbaarheid per auto voor ondernemers, consumenten en bewoners centraal stellen in haar mobiliteitsbeleid.
Door de atypische structuur van Haarlemmermeer speelt de auto een essentiële rol in het sociale en economische leven. In het mobiliteitsplan dat de gemeente ter inzage heeft neergelegd, is het belang van de auto echter ver te zoeken.

www.kvk.nl/nieuws/amsterdam/haarlemmermeer_geef_ruimte_aan_de_auto/

Lees meer ...

Fabian Nagtzaam directeur MKB Noord-Holland

20 juli 2010
Fabian Nagtzaam is per direct verantwoordelijk binnen de Koninklijke vereniging MKB Nederland voor de gehele provincie Noord-Holland. Nagtzaam, 34 jaar, was de afgelopen 2 jaar al verantwoordelijk als regiomanager voor het midden- en kleinbedrijf in de regio’s Haarlemmermeer-Schiphol en de IJmond en werkte daarvoor 3,5 jaar als commercieel eindverantwoordelijke bij de Betaald Voetbal Organisatie SC Telstar.

Lees meer ...

MKB-Nederland wil actie Van der Hoeven bij slecht betalende gemeenten

7 juli 2010
MKB-Nederland en haar achterban voelen zich in de steek gelaten door de
rijksoverheid omdat zij niet of nauwelijks iets doet aan het slechte
betaalgedrag van gemeenten. Dat schrijft de organisatie in een brief aan
demissionair minister Maria van der Hoeven.

Lees meer ...

MKB-Nederland lanceert ‘stemwijzer’ voor ondernemers

25 mei 2010
Ondernemers kunnen vanaf vandaag hun politieke voorkeur testen op http://www.ondernemersstem.nl Aan de hand van bijna dertig stellingen over voor hen relevante onderwerpen kunnen zij de programma’s van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni met elkaar vergelijken.

Lees meer ...

MKB: ‘slacht niet de kip met de gouden eieren’

22 maart 2010
Met de gemeenteraadsverkiezingen achter ons roept MKB Haarlemmermeer-Schiphol de politieke partijen op, om lef en visie te tonen en niet het bedrijfsleven als melkkoe te gebruiken maar juist ruimte te bieden voor bedrijvigheid. Het gemeentelijk kasboekje zal de komende jaren op orde moeten worden gebracht en de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Haarlemmermeer stelt dat het afwentelen van gemeentelijke kosten op het bedrijfsleven niet de juiste weg is.

Lees meer ...

Marktconsultatie over gebiedsontwikkeling Westflank van start

11 maart 2010
De projectorganisatie Westflank Haarlemmermeer nodigt ontwikkelaars, ontwerpers en adviseurs uit om in een essay te reflecteren op het ontwerp-Programma van Eisen, dat onlangs is gepresenteerd. Deadline voor de reacties is 1 mei 2010. Tegelijkertijd kunnen ook bewoners, ondernemers en andere belangstellenden reageren op de toekomstschets voor het gebied. Bestuurlijke besluitvorming volgt dit najaar.

Lees meer ...

MKB vraagt lokale overheid vooral om ruimte

1 maart 2010
Geen lastenstijgingen, minder regeldruk en betere dienstverlening, mkb-vriendelijker aanbestedingsbeleid, betere bereikbaarheid en een doordachte visie op bedrijfslocaties (winkelgebieden en bedrijventerreinen). Volgens peilingen van de regionale afdelingen van MKB-Nederland –waaronder MKB Haarlemmermeer-Schiphol- zijn dat de belangrijkste onderwerpen op grond waarvan mkb-ondernemers hun stem bepalen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. De kern van hun boodschap aan de lokale partijen: geef ons ruimte om te ondernemen.

Lees meer ...

VVD Haarlemmermeer neemt ‘MKB wensenlijst’ in ontvangst

17 februari 2010
MKB Haarlemmermeer-Schiphol heeft op woensdagochtend 17 februari haar wensenlijst voor de komende raadsperiode aan de huidige VVD-wethouders en nummers 1 en 2 op de VVD kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, Michel Bezuijen en Arthur van Dijk, overhandigd. De VVD-politici hebben samen met een afvaardiging van hun partij uit handen van Dick Winters, voorzitter van de ondernemersvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol, de MKB wensenlijst voor 2010-2014 in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens een rondgang langs een aantal bedrijven welke vallen onder het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Lees meer ...

MKB overhandigt wensenlijst

8 februari 2010
MKB Haarlemmermeer-Schiphol overhandigt op woensdag 17 februari haar wensenlijst voor de komende raadsperiode aan VVD-wethouder Arthur van Dijk. De VVD-politicus zal samen met een afvaardiging van zijn partij en een afvaardiging van het bestuur van MKB Haarlemmermeer-Schiphol een rondgang maken lang aan tweetal bedrijven welke vallen onder het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Onder het MKB vallen alle ondernemingen met 0 tot 250 werknemers. MKB Haarlemmermeer-Schiphol is hiervoor de overkoepelende werkgeversorganisatie die de belangen van deze ondernemers in Haarlemmermeer collectief vertegenwoordigd.

Lees meer ...

Ondernemers organiseren lijsttrekkersdebat Haarlemmermeer

25 januari 2010
Op woensdag 17 februari komen ondernemers en lijsttrekkers van politieke partijen uit Haarlemmermeer bij elkaar in het Luchtvaart College te Hoofddorp om met elkaar te debatteren in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.

Vanaf 17.30 uur zijn ondernemers en politici van harte welkom waarna om 18.30 uur het lijsttrekkersdebat van start gaat. Ondernemers en politici die aanwezig willen zijn kunnen zich opgeven via http://www.kvk.nl/debathaarlemmermeer. Het debat staat onder de bezielende leiding van Bertine Schröder -directeur van Pro Script Services- en Julius Lindenbergh – aftredend raadslid – beide uit Haarlemmermeer afkomstig, deelname is gratis! De organisatie is in handen van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, VNO NCW Amstelland-Meerlanden, Kamer van Koophandel Amsterdam en MKB Haarlemmermeer-Schiphol.

Lees meer ...