Belangenbehartiging

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol behartigt de belangen van de Haarlemmermeerse ondernemers en richt zich daartoe primair tot de gemeente (bestuur, politiek, diensten, ambtenaren) en stedelijke organisaties die bepalend zijn voor het ondernemersklimaat zoals schoolinstellingen, arbeidsinstanties, politie, justitie etc.

Doel is om het overheidsbeleid zo te beïnvloeden dat ondernemers in de Haarlemmermeer optimaal kunnen presteren.