MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Zodat u kunt (blijven) ondernemen!
Welkom op de site van MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Dé site voor mkb-ondernemers.

In de regio maakt MKB Haarlemmermeer-Schiphol zich sterk voor uw belangen.
Zo hebben we veel contacten met gemeenten, provincie, het Rijk, KvK, ondernemers-verenigingen en andere belanghebbende partijen. Wij richten ons in de regio op alles wat met ondernemen te maken heeft maar de volgende onderwerpen krijgen – met steun van MKB-Nederland - extra aandacht in de volgende dossiers:

Lokale regeldruk
Aanbestedingen
Omgeving
Lokale lasten
Personeel
Openbare werken

                           

Vernieuwing in de regio
MKB Haarlemmermeer-Schiphol voert op een krachtige en nieuwe wijze een zichtbare en actiegerichte regionale/lokale lobby. Rode draad door de lobbyactiviteiten die MKB Haarlemmermeer-Schiphol uitvoert: de positieve impact op de bedrijfsvoering van ondernemers. Wij maken ons hard voor een (nog) beter ondernemersklimaat!

Leden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol profiteren van allerlei extra voordelen, hebben toegang tot allerlei fantastische (netwerk)bijeenkomsten, besparen flink geld, kunnen gebruik maken van de voordelen van MKB-Nederland, hebben de beste adviseurs binnen handbereik en worden op de hoogte gehouden doormiddel van een waardevolle nieuwsbrief per e-mail.

Voor meer informatie over regionale bijeenkomsten, projecten en ledenvoordelen, kunt
u een kijkje nemen op deze website. Een nieuw item op deze website is MKB-TV.
Via bewegende beelden trachten wij verschillende ondernemersgerelateerde onder-werpen bij u onder de aandacht te brengen.

MKB Haarlemmermeer-Schiphol; Ontmoet
                                                            Informeert
                                                            Bereikt
                                                           Ondersteunt

Informatie over midden- en kleinbedrijf
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland: hoe is dat verdeeld per sector, per provincie, per aantal medewerkers? Dit kan belangrijke informatie zijn voor uw marktonderzoek, uw marketingbeleid en het bepalen van uw locatie.

Er zijn veel instanties die informatie beschikbaar stellen over MKB-ondernemingen. Hier vindt u meer over het MKB in Nederland -de Haarlemmermeer/Schiphol regio in het bijzonder- en waar u welke informatie kunt vinden met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf.

 

Het MKB in een notendop

MKB staat voor midden- en kleinbedrijf. De buitenlandse term die voor MKB gebruikt word is SME, Small and Medium Enterprises.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99 procent in deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:

 

Definities

Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van hoogstens 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro.

Klein: minder dan 50 werknemers, een netto-jaaromzet van hoogstens 10 miljoen euro of een balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen euro.
Micro: minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van hoogstens 2 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan 2 miljoen euro.

Dit is de verdeling binnen het mkb naar aantal medewerkers op basis van CBS (cijfers over het jaar 2012) gebaseerd op 1.247.445 actieve ondernemingen:

 

·         aantal zelfstandigen: 70 procent

·         2-10 werknemers: 25 procent

·         10 - 49 werknemers: 4 procent

·         49 - 250 werknemers: 0,8 procent

·         >250 werknemers: 0,2 procent
 

Kortom, 99 procent van het totale bedrijfsleven valt onder het MKB. Zij zijn verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet in het bedrijfsleven en biedt werkgelegenheid aan 60 procent van de werknemers.

Bent u geïnteresseerd in meer specifieke informatie over het mkb op landelijk of regionaal niveau? Voor actuele data kunt u het beste de volgende bronnen raadplegen:

 

Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM)
Het EIM is een onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar het bedrijfsleven en
bedrijfsprocessen en een speciale kennissite voor MKB en ondernemerschap heeft. Bij het EIM vindt u heel veel informatie over het MKB op zowel landelijk als regionaal niveau.  Zij publiceren regelmatig rapportages over het MKB en ondernemerschap, die u kunt vinden op hun website. 

 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het
CBS verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken. Statistieken over de ontwikkeling van Nederland als geheel en per regio. Het CBS publiceert verschillende dossiers met kerncijfers over het ondernemersklimaat. Dit zijn zeer uitgebreide overzichten. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over zowel bedrijfsvestigingen en arbeid als bevolking naar leeftijd. Statline is de database waar u veel informatie kunt vinden over onder andere de verdeling van het aantal bedrijven naar stad & regio.

 

De Kamer van Koophandel (KvK) 
Hoofdtaken van de
Kamer van Koophandel zijn het uitvoeren van een aantal economische wetten en voorlichting. Zij bieden informatie over het aantal bedrijfsvestigingen per provincie, per gemeente en/of per branche.

Kortom, er is veel informatie beschikbaar voor en over het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Uw vraag (waarom heb ik gegevens nodig en met welk doel?) en de bijbehorende informatiebehoefte bepaalt waar u het best terecht kunt. Voor meer uitgebreide en/of specifieke informatie kunt u heel goed terecht bij het EIM het CBS.

 

 

 

Laatste nieuws
MKB Haarlemmermeer-Schiphol

13 april 2017
Genomineerden SHARE 2017 bekend

5 april 2017
Nieuwe directeur AM Match

4 april 2017
J. den Breejen-Hoofddorp heet voortaan JdB Groep
 


Agenda
MKB Haarlemmermeer-Schiphol

9, 10 & 11 mei 2017
Week van de Ondernemer

9 mei 2017
Lift Off! - Kenniscongres

17 mei 2017
OVNH

18 mei 2017
Subsidie voor innovatie

23 mei 2017
Inspiratie tanken met Jan van Betten

29 mei 2017
SHARE 2017

19 juni 2017
De Businessclub: meer omzet uit online


MKB Nieuws | MKB Servicedesk