Crowdfunding 'Het groenste idee van Haarlemmermeer' van start

30 december 2013
Op 11 november heeft de jury van het Groenste Idee 2013, w.o. Fabian Nagtzaam – regiodirecteur MKB Noord-Holland, de 5 deelnemers genomineerd die door mochten voor crowdfunding en in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie/lening die nodig is om hun plan te realiseren. Nog even in het kort om welke genomineerden het gaat.

Lees meer ...

Werkloosheid Haarlemmermeer stijgt verder

23 december 2013
Haarlemmermeer telt per november 3.184 personen die een ww-uitkering hebben aangevraagd. In oktober waren dat er nog 3.140. De stijging van 1,4 procent is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, waar Haarlemmermeer deel van uitmaakt. De lichte toename steekt gunstig af bij de landelijke tendens. In heel Nederland werden gemiddeld 2,7 procent meer ww-uitkeringen aangevraagd.

Lees meer ...

CTS Group en Bakker Gerard winnen Ondernemersprijs Haarlemmermeer

16 december 2013
CTS Group uit Nieuw-Vennep (categorie 5+ medewerkers) en Bakker Gerard uit Hoofddorp (categorie 0-5 medewerkers) zijn de winnaars geworden van de Ondernemersprijs gemeente Haarlemmermeer 2013. Dat maakte Adam Elzakalai, wethouder Economische Zaken en juryvoorzitter, bekend tijdens het jaarlijkse MeerBusiness Ondernemers KerstGala in het Steigenberger Airport hotel te Schiphol-Oost.

Lees meer ...

Studenten geven groen advies aan het MKB in Haarlemmermeer

29 november 2013
120 HvA-studenten hebben onderzocht hoe het Haarlemmermeerse MKB (midden- en kleinbedrijf) duurzamer en winstgevender zou kunnen werken. Verduurzaming van bedrijven wordt noodzakelijk gevonden volgens de studenten, en is een belangrijke pijler voor reputatie en daarmee omzet. Sinds 2012 werken gemeente, het NMCH, de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en MKB Haarlemmermeer-Schiphol samen om bedrijven die willen verduurzamen te helpen.

Lees meer ...

Eén hotelstrategie voor regio Amsterdam

19 november 2013
Er komt een gezamenlijke strategie voor hotelontwikkelingen in de hele regio Amsterdam tot 2022. De colleges van B&W van Amsterdam en Haarlemmermeer hebben hier mee ingestemd. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer (Schiphol) vervullen een prominente rol in de hotelstrategie, omdat hier verreweg de meeste hotels zijn gevestigd en plannen zijn voor nieuwe hotels. De overige 34 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam ondersteunen de strategie.

Lees meer ...

Nominaties groenste idee van Haarlemmermeer bekend gemaakt

19 november 2013
De vijf genomineerden van het Groenste Idee van Haarlemmermeer zijn bekend! Inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven konden tot 1 november energiebesparende ideeën indienen. De genomineerden zijn gekozen uit zesenveertig ideeën. Ten opzichte van het Groenste Idee van 2011 is dit bijna een verdubbeling van het aantal inzendingen.

Lees meer ...

Vier ambitieuze ondernemers strijden om titel ‘The Next Entrepreneur 2013’

28 oktober 2013
Een online platform voor reizende surfers, een app voor ouders om hun kinderen te traceren, hippe bedrijfskleding en een ‘marktplaats’ voor de koop en verkoop van boten. Dat zijn de ‘producten’ waarmee Richard Klomp, Eric Recter, Roel Mangnus en Jort van Sisseren op 26 november meedingen naar de titel The Next Entrepreneur 2013, de prijs voor de meest vernieuwende starter van Nederland.

Lees meer ...

'Nieuw-Vennep heeft centrummanagers nodig'

7 oktober 2013
Volgens Thomas Hendriksen ontbreekt momenteel de regie om de ’pregnante problemen’ in het dorpscentrum op te lossen. Winkelcentrum De Symfonie heeft te kampen met veel leegstand en de Nieuwe Kom bestaat momenteel vooral uit braakliggende grond. Om het weer vlot te trekken, is iemand nodig die zich inzet voor het ’totaalbelang’: een mooi centrum.

Lees meer ...

Provincie Noord-Holland organiseert MKB-handelsmissie, gaat u mee?

16 september 2013
De provincie Noord-Holland organiseert van 21 t/m 26 april 2014 onder leiding van gedeputeerde Jan van Run een multi-sectorale MKB-georiënteerde handelsmissie naar haar zusterprovincie Shandong (China). Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan deze reis. Aanmelden kan t/m 25 oktober 2013!

Lees meer ...

Doe mee aan het groenste idee

11 september 2013
Duurzaamheid loont, dat vindt de gemeente Haarlemmermeer. Voor haar inwoners, bedrijven en voor onze toekomst. Dat idee wordt ondersteund en verspreid door het voor de tweede keer uitroepen van het Groenste idee van Haarlemmermeer. Inwoners, instellingen bedrijven kunnen net als in 2011 energiebesparende ideeën indienen. MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal in de persoon van Fabian Nagtzaam in de jury vertegenwoordigd zijn.

Lees meer ...

Studenten in actie voor duurzaam ondernemen in het MKB

11 september 2013
120 studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaan de komende tijd van deur tot deur op bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. Ze willen ondernemers daar enthousiast maken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De studenten lieten zich inspireren voor deze klus op tijdens een dag, georganiseerd door het Natuur- en Milieucentrum en MKB Haarlemmermeer-Schiphol, kregen zij onder meer de toolkit ‘duurzaam ondernemen’.

Lees meer ...

MKB voorzitter spreekt zich uit tijdens Meerradio interview

5 september 2013
MKB Haarlemmermeer-schiphol voorzitter, Paul Kok, was op 1 september te gast bij Meerradio in het nieuwe programma op zondag van 13.00 tot 14.00 uur ‘Zakenplatform’. Kok vertelde over hoe breed de uitdagingen zijn binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in de Polder en op welke manier hij en zijn vereniging de belangen van dat MKB behartigen. Ook sprak hij over de verhoudingen tussen zijn vereniging, de Politiek en haar ambtenaren.

Lees meer ...

Herstel economie zet niet door in Haarlemmermeer

27 augustus 2013
Dit voorjaar was er twee maanden op rij een bescheiden daling van het aantal werkzoekenden in de gemeente Haarlemmermeer. De kentering kwam in juni toen er een lichte stijging (0,5 procent) van het aantal ww-uitkeringen werd geregistreerd door het UWV. In juli was de stijging zelfs ruim boven landelijk gemiddelde (3,4 procent).

Lees meer ...

Ondernemend Haarlemmermeer kan afscheid nemen van wethouders

26 augustus 2013
Wie afscheid wil nemen van de Haarlemmermeerse wethouders Arthur van Dijk en Michel Bezuijen, kan alvast ruimte in de agenda reserveren. In een eerder stadium heeft MKB Haarlemmermeer-Schiphol beide wethouders al bedankt voor de plezierige en succesvolle samenwerking waarbinnen Haarlemmermeer de laatste jaren een stuk ondernemender en MKB-vriendelijker is geworden. Uiteraard wensen wij allebei succes toe in het uitoefenen van hun nieuwe functie.

Lees meer ...

Geld moet rollen, zeker nu

26 augustus 2013
Haarlemmermeer kiest bewust voor anticyclisch investeren. Juist nu het econo-misch moeilijk gaat, is het van belang geld te pompen in grote projecten, stelt Jeroen Nobel, wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie. ‘Ik denk dat veel gemeenten, maar ook andere overheden, hier iets van kunnen opsteken.’ Haarlemmermeer kenmerkt zich door een pioniersgeest die ook in de huidige economische crisis stand houdt.

Lees meer ...

Doe mee aan de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer 2013

30 juli 2013
Op vrijdag 13 december 2013 wordt de Ondernemersprijs van Haarlemmermeer uitgereikt. Met twee categorieën, namelijk: 0 – 5 medewerkers (ook Zp’ers) en de categorie bedrijven met 6+ medewerkers. Er worden door de jury per categorie drie Haarlemmermeerse ondernemers of bedrijven geselecteerd. Aan hen wordt gevraagd om in anderhalf uur tijd zichzelf te presenteren aan de juryleden.

Lees meer ...

Leegstand kantoren in Metropoolregio Amsterdam licht gedaald

30 juli 2013
De trend van een snel stijgende absolute leegstand van kantoren is in 2012 in de MRA tot stilstand gekomen. Dit blijkt uit de Monitor 2012-2013 van het Platform Bedrijven Kantoren Metropoolregio Amsterdam (Plabeka). De leegstand is licht gedaald en bedraagt nu krap 2,6 miljoen m2, bijna gelijk aan begin 2012. De leegstandspercentages blijven echter hoog: 19% voor de MRA.

Lees meer ...

Verzoek; kom met ideeën inzake deregulering

30 juli 2013
De gemeente Haarlemmermeer vindt het verminderen, versimpelen en verhelderen van regelgeving (deregulering) een belangrijke opgave. Dit is ook regelmatig ter sprake gekomen in reguliere overleggen met MKB Haarlemmermeer-Schiphol. Soms zijn regels nodig om ook met belangen van anderen rekening te houden en te zorgen dat de openbare orde en veiligheid voor een ieder zijn geborgd.

Lees meer ...

Het Leerwerkloket brengt de regionale arbeidsmarkt in beweging

20 juni 2013
Uit landelijk onderzoek naar de re-integratie van werknemers in het bedrijfsleven blijkt dat slechts 2% van de werkgevers klanten van de sociale dienst en het UWV als serieuze sollicitant ziet. Een verontrustend laag percentage. Zeker wanneer binnen afzienbare termijn op de arbeidsmarkt tekorten gaan ontstaan. Als samenleving kunnen wij het ons simpelweg niet veroorloven dat er straks mensen aan de kant blijven toekijken.

Lees meer ...

Opening nieuwe N207 verademing voor de regio

19 juni 2013
De officiële opening van de nieuwe N207 zal plaatsvinden op 26 juni en verricht worden door Elisabeth Post en Michel Bezuijen. De N207 is één van de drukste provinciale wegen van de provincie Zuid-Holland. Omdat de verkeersdrukte in de komende jaren naar verwachting nog verder zal toenemen, is de N207 ook bij Nieuw-Vennep uitgebreid tot een ruime vierbaansweg. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de hele regio enorm vergroot.

Lees meer ...

Haarlemmermeer zorgt voor positieve trendbreuk in CO2 uitstoot

11 juni 2013
Haarlemmermeer koerst af op een geheel duurzame samenleving. Voorbij recyclen, duurzaambouwen en het verminderenvan energieverbruik. Een samenleving waarbij alle facetten onder de loep worden genomen. Duurzaamheid, kennis en innovatie en bestendige relaties als uitgangspunt van die samenleving. Zonder onnodig gebruik van schaarse goederen en grondstoffen naar een comfortabel leven van welzijn en welvaart.

Lees meer ...

Werkloosheid daalt in Haarlemmermeer

10 juni 2013
De werkloosheid in Haarlemmermeer is in april in vergelijking tot de maand daarvoor gedaald. Groot is de daling niet: twee personen oftewel 0,1 procent van de werklozen. Bovendien denken specialisten van het UWV dat ook seizoensinvloeden een rol hebben gespeeld. De verwachting van het UWV, mede op basis van gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB) is wel dat de grootste stijging van de werkloosheid is afgenomen en dat die steeds verder afvlakt.

Lees meer ...

Onderzoek naar financieringsruimte in het MKB

10 juni 2013
De afgelopen maanden wordt veel gesproken over de financieringsruimte die banken al dan niet bieden aan het MKB. MKB-Amsterdam, MKB Noord-Holland en de Amsterdam Economic Board hebben behoefte de actuele situatie in de Metropoolregio Amsterdam beter in beeld te krijgen. In samenwerking met onderzoekers van de VU voeren we daarom een onderzoek uit naar financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven.

Lees meer ...

Win de MKB Export Award 2013

23 mei 2013
Hoe maak je kans op 30.000 euro Expressvracht? Heb jij ook de ambitie om nieuwe markten te veroveren? Wil jij laten zien dat je internationale ambities hebt? Schrijf je nu kosteloos in voor de MKB Export Award 2013 en laat de wereld zien wat je in huis hebt! Ga mee op avontuur en profiteer direct van dit krachtige netwerk van MKB-Nederland en haar partners. Doe mee!

Lees meer ...

MKB-Handelsreis Provincie Noord-Holland

22 mei 2013
In navolging van de door de provincie georganiseerde handelsreis naar China in 2010, zijn de voorbereidingen gestart voor een handelsreis in 2014. Reisdoel is de provincie Shandong waarmee Noord-Holland sinds 1995 een economische relatie heeft. Diverse bedrijven uit Noord-Holland opereren daar dankzij die relatie met succes. In 2014 ligt de nadruk dan ook op het bieden van internationaliseringmogelijkheden voor het Noord-Hollandse MKB.

Lees meer ...

'Centrum Badhoevedorp veiliger maken met cameratoezicht'

2 mei 2013
Cameratoezicht rond winkels. Daar valt volgens Wim Eweg, voorzitter van winkeliersvereniging Badhoevedorp en bestuurslid van MKB Haarlemmermeer-Schiphol, niet aan te ontkomen nu Amsterdam steeds meer bespiede gebieden telt.
Die ontwikkeling heeft volgens hem twee gevolgen: ,,Binnen zo’n gebied bedenk je je extra voor je toeslaat. Heb je toch iets kwaads in de zin, dan ga je een gebiedje verder.

Lees meer ...

Ondernemend Hoofddorp lokaal partner MKB Nederland

17 april 2013
Tijdens de bestuursvergadering van Ondernemend Hoofddorp is er door voorzitter Hans Bakker en Fabian Nagtzaam van MKB Nederland een convenant getekend voor lokaal partnerschap. Hiermee wordt ingezet op een effectievere en duidelijkere lokale lobby. MKB-Nederland zorgt voor de inhoud waarmee lokale verenigingen op pad kunnen naar gemeenten.

Lees meer ...

Rooftasverbod in huisregels winkel

5 april 2013
Winkeliers in Velsen, Haarlem, Haarlemmermeer en omliggende plaatsen moeten zo snel mogelijk een rooftasverbod in hun huisregels opnemen. Dat bepleit Roel van der Wal van de regionale criminaliteitsbeheersingorganisatie Samen Veilig Ondernemen (SVO), waarin de politie, gemeenten en ondernemers – waaronder MKB Haarlemmermeer-Schiphol - de krachten hebben gebundeld.

Lees meer ...

Overvallenteam en politie Hoofddorp houden 8 verdachten aan voor overvallen in Hoofddorp

20 maart 2013
Het overvallenteam en de politie van het team Hoofddorp hebben in het onderzoek naar overvallen in Hoofddorp in totaal 8 verdachten aangehouden. De politie doet niet alleen aan opsporing om de overvallen te stoppen. Bij de aanpak van overvallen in Hoofddorp e.o. werkt de politie nauw samen met de gemeente Haarlemmermeer en het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding (RPC) Kennemerland, waar MKB Haarlemmermeer-Schiphol deel van uitmaakt.

Lees meer ...

Betalingstermijn wettelijk vastgelegd

14 maart 2013
Als ondernemer sluit u continu overeenkomsten. Met consumenten, de overheid of andere bedrijven. Maar welke betaaltermijnen gelden voor goederen of diensten die u heeft geleverd? Uiteraard gelden de termijnen ook andersom en moet u ook zelf binnen de afgesproken of wettelijke termijn betalen. Betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgesteld. Op 16 maart aanstaande gaat de nieuwe wet in.

Lees meer ...

Definitieve plannen Badhoevedorp gepresenteerd

27 februari 2013
De definitieve plannen voor de metamorfose van Badhoevedorp zijn woensdagochtend gepresenteerd op het stadhuis in Hoofddorp.
Eind dit jaar begint de omlegging van de A9, de snelweg die Badhoevedorp sinds 1967 in tweeën verdeelt. Na het omleggen van de A9 komt er een groen lint dwars door het centrum. Er komen twee industrieterreinen bij. Eén langs de A4 en één bij Lijnden. http://www.rtvnh.nl/nieuws/98861/Definitieve+plannen+Badhoevedorp

Lees meer ...

Werkgelegenheid Haarlemmermeer in 2012 met 1,1 % gestegen

27 februari 2013
De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2012 gestegen met 1.292 arbeidsplaatsen. Dit is een stijging van 1,1%. Het totaal komt hiermee op 115.406 full-time arbeidsplaatsen. De gemeente Haarlemmermeer is daarmee een van de weinige positieve uitzonderingen in Nederland. Landelijk is het aantal banen in 2012 namelijk gedaald met bijna 1%.

Lees meer ...

Laatste kans op HIRB-subsidie

19 februari 2013
De Provincie Noord-Holland zet zich al jaren in voor de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. In het Provinciaal HerstructureringsProgramma (PHP) is aangegeven welke bedrijventerreinen prioriteit hebben bij de herstructurering. Deze terreinen komen in principe in aanmerking voor provinciale subsidie

Lees meer ...

Enquête EU subsidies & toegankelijkheid MKB, doe mee!

13 februari 2013
Graag verzoeken wij u om 2 minuten van u tijd te spenderen aan een vragenlijst over Europese innovatiesubsidies. De enquête is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf in de Provincie Noord-Holland en of u nu wel of geen ervaring heeft met Europese innovatiesubsidies wij vragen u hoe dan ook om uw medewerking te verlenen aan dit belangrijke onderzoek.

Lees meer ...

MKB vriendelijkste gemeente verkiezing 2012-2013

12 februari 2013
Gemeenten realiseren zich niet altijd wat de impact is van hun beleid op uw bedrijf! Denk daarbij aan regeldruk, bereikbaarheid, diverse heffingen en aanbestedingsbeleid. MKB-Nederland wil dat gemeenten zich realiseren dat u, als ondernemer. van groot belang bent voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Het is dan ook zaak dat gemeenten beleid voeren waardoor juist u de ruimte krijgt om te ondernemen! Daarom reikt MKB-Nederland ook dit jaar, voor de derde keer, de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat.

Lees meer ...

Winkels mogen vanaf april alle zondagen open

11 februari 2013
Alle winkels mogen vanaf april elke zondag hun deuren openen tussen 12 en 18 uur. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Tot nu toe waren de vrije koopzondagen uitsluitend voor supermarkten.

Lees meer ...

Samenvoeging KvK en Syntens van start

11 februari 2013
Per 1 januari 2014 worden de Kamer van Koophandel Nederland, de Regionale Kamers van Koophandel en Stichting Syntens samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat valt onder de eindverantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. Het wetsvoorstel hiervoor zal binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De fusie leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers en de sluiting van circa 25 kantoren, hetgeen tot een jaarlijkse besparing van €80 miljoen zal leiden. Deze eerder aangekondigde reorganisatie is het gevolg van de invoering van het Digitale Ondernemersplein onder het Kabinet Rutte I.

Lees meer ...

Omdenken: wat kost duurzaamheid of hoeveel kan het opleveren?

22 januari 2013
De gemeente Haarlemmermeer, het Natuur en MilieuCentrum Haarlemmermeer (NMCH), het MKB Haarlemmermeer-Schiphol en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) slaan de handen ineen om bedrijven actief advies uit te brengen over de mogelijkheden voor verduurzaming van hun pand en bedrijfsvoering.

Lees meer ...

HAARLEMMERMEER INVESTEERT 32 MILJOEN IN DUURZAME INNOVATIE

17 januari 2013
De gemeente Haarlemmermeer heeft het Duurzaam (energie) Bedrijf en haar eerste negen projecten gepresenteerd. Doel van het bedrijf is: meer energiebesparing en opwekking van duurzame energie.
Met de oprichting van het Duurzaam (energie) Bedrijf (DeB) is de gemeentelijke investering in duurzame innovatie van 3,3 miljoen vertienvoudigd tot ruim 32 miljoen euro door het bedrijfsleven.

Lees meer ...

Ondernemers zelf verantwoordelijks voor ijs- & sneeuwvrij houden van stoep

16 januari 2013
Nog niet zo lang geleden beschikte vrijwel elke gemeente over een Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) met daarin de verplichting tot het sneeuw- en ijsvrij houden van de stoep. Maar doordat deze verplichting moeilijk bleek te handhaven kent een groot aantal gemeenten deze verplichting inmiddels niet meer. Toch raden wij nu aan om te controleren of in uw gemeente de verplichting tot het vegen van de stoep bij ijs en sneeuw bestaat.

Lees meer ...